Pągina Principal

Infosalut

Revista Fer Salut

L'autogestió

Enllaços d'interés

Suggeriments

Mapa del web

Medicina Familiar

Pediatria

Infermeria

Odontologia

Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva (llevadora)

Unitat d'atenció a l'usuari (UAU)

Consulta per ajudar a deixar de fumar

Es tracta d'una consulta especialitzada en ajudar a deixar l'hàbit de fumar, facilitant al màxim tot el procés d'abandó d'aquesta addicció. Inicialment es fa una valoració individualitzada de la persona que vol deixar de fumar, a partir de la qual es dissenya el pla de tractament més adient en funció d'aquesta valoració.

La consulta té 2 grans mètodes al seu abast que no són excloents:

- Consulta individualitzada

Tot el procés es fa de forma individualitzada. Habitualment es fan unes 6 visites, inicialment més seguides, que es van separant en el temps de manera que l' última visita de seguiment és aproximadament als 6 mesos d'haver deixat de fumar, quan es considera que tot està ben controlat. Aquest pla també es pot modificar en funció de les necessitats de la persona.

- Sessions grupals

De forma periòdica (2 o 3 vegades a l'any, en funció de la demanda) també es fan sessions de grup per deixar de fumar. Després d'una primera visita individual on es concreta el tractament, sempre personalitzat, la resta de visites són en grup, encara que si és necessari també es pot compatibilitzar amb visites individuals. La principal diferència respecte a la consulta individualitzada, és que tots els integrants del grup van a una, compartint la seva experiència i beneficiant-se d'aquesta interacció que ajuda i recolza tot el procés.

Es fan habitualment 6 sessions d'uns 60 - 90 minuts al llarg de 3 mesos on, mitjançant material audiovisual, s'aborden i es discuteixen tots els temes relacionats amb el tabaquisme.

La consulta es fa a Alcover, habitualment els dimecres a la tarda i es pot demanar hora directament.

 

 

| ©2007 Àrea Bàsica de Salut Alt Camp Oest |